O wyprawie 2017

W 2017 roku kierujemy się do miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO – Paphos na Cyprze.

Główne cele wyprawy:

>> inwentaryzacja, czyli stworzenie odpowiedniej dokumentacji różnymi technikami pomiarowymi obiektów archeologicznych, która zachowa informacje o ich aktualnej geometrii i stanie,
>> bieżąca pomoc w zakresie obsługi geodezyjnej prac archeologicznych,
>> planujemy również wykonać nalot fotogramteryczny bezzałogowym statkiem latającym.


Jakie obiekty będziemy dokumentować?

>> wykopy archeologiczne, zabytki ruchome i detale architektoniczne Agory
>> zabytki małogabarytowe m.in. ceramika (amfory, naczynia kuchenne, lampki oliwne, monety) pochodząca z Agory,
>> stanowisko archeologiczne Asklepiejon,
>> Dom Dionizosa,
>> Odeon.

Poniżej techniki pomiarowe, które planujemy wykorzystać:

>> tradycyjne pomiary tachimetryczne,
>> pomiary GPS,
>> skaning laserowy m.in. wykopów archeologicznych,
>> nalot fotogrametryczny UAV,
>> inwentaryzacja tras turystycznych kamerami sferycznymi (efekt StreetView)
>> klasyczna fotogrametria bliskiego zasięgu, zdjęcia kamerami metrycznymi,
>> inwentaryzacja obiektów małogabarytowych za pomocą Zautomatyzowanej Platformy Fotogramterycznej Focus Sphere autorstwa Witka Niewiem (TUTAJ możesz przeczytać więcej)

-->